רוצים גם כרטיסי שנה טובה משלכם?

רוצים גם כרטיסי שנה טובה משלכם?

רוצים גם כרטיסי
שנה טובה משלכם?